Scalpmann Hair&Head Care - Kliniki.pl

Regulamin strony internetowej www.scalpmann.com

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez przedsiębiorstwo Krzysztof Reczyński Polmann Trade and Beauty z siedzibą w Zagnańsku, przy ulicy Polnej 17, 26-050 Zagnańsk wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP: 959-172-96-30, REGON: 367294112.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność przedsiębiorstwa Polmann Trade and Beauty lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody przedsiębiorstwa Polmann Trade and Beauty użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o przedsiębiorstwie i jej usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o przedsiębiorstwie i jej usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność

Przedsiębiorstwo Polmann Trade and Beauty ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony do których linki znajdują się na stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że przedsiębiorstwo Polmann Trade and Beauty ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Ochrona Danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane przedsiębiorstwu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

KRZYSZTOF RECZYŃSKI
POLMANN TRADE AND BEAUTY
oś. Kaniów, ul. Polna 17,
26-050 Zagnańsk
email: info@scalpmann.com
tel.: +48 790 694 473

×

Cześć!

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące mikropigmentacji. Możesz również wysłać mi swoje zdjęcie a wykonam dla Ciebie wizualizację wyglądu. Bezpłatnie! 🙂
×Porozmawiaj ze mną na WhatsApp 🙂